K A R H U S A A R I | B J Ö R N S Ö * Östersundom *

Karhusaaren kiinteistöt Oy


Skadaholmen samoin kuin urheilukenttäalue ovat Karhusaaren kiinteistöt Oy:n omistamia yksityisalueita, joilla luvaton oleskelu on kielletty. Se on osoitettu asianmukaisin kyltein, portein ja puomein. Alueen asukkaita kehotetaan huomioimaan tämä, vaikka portti/puomi olisikin auki.
Yhtiön alueilla suoritetaan valvontaa.

Havainnoistaan voi jokainen ilmoittaa Karhusaaren fb-ryhmään, tämän sivuston yhteystietojen kautta, tai selvissä rikostapauksissa suoraan poliisille numeroon 112.

 

Järjestyslaki, koirakuri


Muistutetaan ystävällisesti jälleen:
Koirat on pidettävä taajama-alueella kytkettynä!

Järjestyslaki, 14 § Koirakuri, pääkohdat:
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

1) pidettävä koira taajama-alueella kytkettynä;
2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; (19.12.2003/1195)

Koska vaaratilanteitakin on ollut jo useita, on yleisestä lain noudattamatta jättämisestä tiedotettu ao. viranomaiselle. Alla poliisin vastaus ja tiedote sekä ohjeet yhteydenottoja varten: Poliisin tiedote

 

Ekopiste


Tiedoksi, että Karhusaarentien ja Reelingin risteyksen ekopisteessä on nyt muovijätejae.
 

Ajankohtaista


Kaavoituksen etenemisestä saa lisätietoa kaupungin sivuilta https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi > Kaavoitus ja suunnittelu.
 
Kirjaudu osakkaiden sivuille:


Copyright © 2022 Karhusaari | Webbinen.net